Provádíme kontroly a revize požárně bezpečnostního zařízení dle Vyhlášky MV 246/2001 Sb., včetně vypracování potřebné dokumentace technikem požární ochrany (č.k. Z-TPO-61/2018).
Zpracováváme také znalecké posudky mechanických zábranných prostředků znalcem (Čj.Spr. 353/2018).

Společnost AD SECURITY s.r.o. zabezpečuje pro dodávané výrobky plný záruční a pozáruční servis, včetně ze zákona vyplývajících pravidelných kontrol protipožárních prvků.

NABÍZÍME:

 • Rychlý a profesionální servis a údržbu požárních i nepožárních uzávěrů
 • Provedení roční bezpečnostní kontroly provozuschopnosti požárních uzávěrů otvorů dle vyhlášky MV ČR § 246/2001 Sb. a jejího doložení dle zákona 133/85 Sb.

PROVÁDÍME:

 • Kompletní servis a kontrolu provozuschopnosti dle požadavků zákazníka
 • Generální opravy, výrobu a montáž nových výrobků nebo poškozených částí
 • Výměnu opotřebovaných součástí

VÝKONY V RÁMCI PRAVIDELNÉ PROHLÍDKY:

 • Kontrola celkového stavu a funkčnosti stavebního a požárního uzávěru
 • Seřízení chodu dveřních křídel, nastavení jejich zavírání
 • Promazání a dotažení mechanických částí vrchního kování
  • Zámky
  • Závěsy
  • Padací lišty
  • Samozavírače a koordinátory
  • Zástrče a rozvory
 • Kontrola těsnění
 • Kontrola skleněných výplní
 • Kontrola požární pásky
 • Kontrola panikového kování
 • Kontrola značení (výrobní štítky)

V rámci této prohlídky dokládáme servisní protokol se seznamem kontrolovaných uzávěrů a popisem případných závad, k jejichž odstranění zpracujeme detailní cenovou nabídku.

technik požární ochrany (č.k. Z-TPO-61/2018)  icon-pack-1-mail-2.png  Ing. Ladislav Kratochvil  icon-pack-1-phone-2.png +420 602 374 405